Thiết bị khách sạn

Bảng chỉ dẫn - D019
Bảng chỉ dẫn - D027
Bảng chỉ dẫn - D017
Bảng chỉ dẫn - D003
Bảng chỉ dẫn

Bảng chỉ dẫn

Liên hệ
Bục phát biểu - E016
Bục phát biểu - E016
Bục phát biểu -E010
Bục phát biểu -E008
Bục phát biểu -E011
Cột chắn Inox 2 đầu nối
Cột chắn Iox màu vàng
Cột chắn inox đen 2m
Cột chắn Inox

Cột chắn Inox

Liên hệ
Xe dọn đồ dơ

Xe dọn đồ dơ

Liên hệ
Xe dọn phòng 2 túi
Xe dọn phòng 1 túi
Xe đẩy hành lý F-013
Xe đẩy hành lý F-005
Xe đẩy hành lý F-010
Xe đẩy 3 tầng L-013E
Xe đẩy 3 tầng L-010B
Xe đẩy 3 tầng L-014A
Xe đẩy 3 tầng L-014B
Xe đẩy 4 tầng L-015A
Xe đẩy 4 tầng L-015B
Xe đẩy hàng inox F-016
Xe dọn bàn inox A-080
Xe đẩy dọn bàn L-022B
Xe đẩy dọn bàn L-022A
Xe đẩy dọn bàn 3 tầng G-015