Sóng nhựa công nghiệp giá sỉ

Báo giá đại lý
Báo giá đại lý

ĐT: 0913 819 238 - Ms Hoài Thanh

Hotline
Hotline

ĐT: 094 3333 553 - Mr Nghĩa

Thùng tròn 110 lít
Thùng tròn 80 lít
Thùng tròn 60 lit
Xô nhựa 20 lít
Xô 18 lít

Xô 18 lít

50.000 đ
Xô 16 lít

Xô 16 lít

45.000 đ
Xô 14 lít

Xô 14 lít

42.000 đ
Xô 12 lít

Xô 12 lít

40.000 đ
Xô 10 lít

Xô 10 lít

30.000 đ
Xô 8 lít

Xô 8 lít

25.000 đ
Xô 6 lít

Xô 6 lít

20.000 đ
Xô 4 lít

Xô 4 lít

15.000 đ
Thau sâu 3T2

Thau sâu 3T2

20.000 đ
Thau sâu 3T

Thau sâu 3T

17.000 đ
Thau sâu 2T8

Thau sâu 2T8

15.000 đ
Thau sâu 2T6

Thau sâu 2T6

13.000 đ
Thau sâu 2T4

Thau sâu 2T4

10.000 đ
Thau sâu 2T2

Thau sâu 2T2

8.000 đ
Thau sâu 2T

Thau sâu 2T

6.000 đ
Gáo tròn đại không mũi
Gáo tròn lớn không mũi
Gáo tròn lớn có mũi
Gáo tròn nhỏ có mũi
Gáo tròn nhỏ không mũi
Sọt nhựa vuông nhỏ
Sọt nhựa vuông trung
Sọt nhựa vuông lớn
Sọt nhựa vuông đại
Sọt tròn trung

Sọt tròn trung

27.300 đ
Sọt tròn nhỏ

Sọt tròn nhỏ

16.000 đ
Sọt tròn nhí

Sọt tròn nhí

10.500 đ
Sọt tròn mini
Sọt vuông lớn
Sọt vuông trung

Sọt vuông trung

50.000 đ
Sọt vuông nhỏ

Sọt vuông nhỏ

34.000 đ
Sọt vuông nhí

Sọt vuông nhí

28.000 đ
Ghế cao bông

Ghế cao bông

45.000 đ
Ghế cao kim cương
Ghế cao F5

Ghế cao F5

42.000 đ
Ghế cao kiểu

Ghế cao kiểu

55.000 đ
Ghế dựa Galaxy

Ghế dựa Galaxy

105.000 đ
Ghế dựa đại Vita
Ghế dựa 2 màu Apple
Ghế dựa kiểu

Ghế dựa kiểu

85.000 đ
Ghế dựa 7 sọc
Ghế dựa 5 sọc
Ghế dựa chân gỗ tròn
Ghế dựa chân gỗ chữ A
6%
Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Gold Deer Hồng
6%
Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Gold Deer Kem

Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Gold Deer Kem

1.700.000 đ
1.800.000 đ
6%
Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Gold Deer Xám

Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Gold Deer Xám

1.700.000 đ
1.800.000 đ
6%
Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Hồng Hạc Dương
6%
Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Hồng Hạc Kem
6%
Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Luxury Hồng

Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Luxury Hồng

1.700.000 đ
1.800.000 đ
6%
Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Luxury Xám

Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Luxury Xám

1.700.000 đ
1.800.000 đ
6%
Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Luxury Kem

Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Luxury Kem

1.700.000 đ
1.800.000 đ
6%
Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Dragon

Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Dragon

1.700.000 đ
1.800.000 đ
6%
Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Garden

Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Garden

1.700.000 đ
1.800.000 đ
6%
Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Gold

Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Gold

1.700.000 đ
1.800.000 đ
6%
Tủ nhựa Mocal 2 cánh - Vườn Cổ Tích
Sóng bít 1T5 - Dương
Sóng bít 1T0 - Vàng
Sóng hở 1T0 - Lá
Sóng hở 1T0 - Đỏ
Sóng nhựa 26 bánh xe
Sóng 8 bánh xe

Sóng 8 bánh xe

Liên hệ
sóng nhựa 5 bánh xe
Sóng quai sắt

Sóng quai sắt

Liên hệ
Kệ dụng cụ A12
Kệ dụng cụ  A11
Kệ dụng cụ A10
Kệ dụng cụ A13

Nhân viên kinh doanh