Sóng nhựa công nghiệp giá sỉ

Báo giá đại lý
Báo giá đại lý

ĐT: 0913 819 238 - Ms Hoài Thanh

Hotline
Hotline

ĐT: 094 3333 553 - Mr Nghĩa

Ghế dựa Galaxy

Ghế dựa Galaxy

106.000 đ
Ghế dựa 7 sọc
Ghế dựa 2 màu Roma
Ghế bành đại cafe
Ghế dựa nhỏ
Ghế bành 2 màu chấm bi
Ghế bành xoay

Ghế bành xoay

73.000 đ
Ghế bành bông
Ghế bành lưới
12%
Ghế lùn bướm

Ghế lùn bướm

20.000 đ
22.700 đ
16%
Ghế lùn kiểu

Ghế lùn kiểu

20.000 đ
23.700 đ
Ghế thẻ Oval

Ghế thẻ Oval

14.000 đ
Ghế thẻ nhỏ 4 sọc
Bàn đan mây chân sắt
Ghế lùn chấm bi
Ghế cao đại - Đỏ
Ghế cao bông - Đỏ
Ghế bành 2 màu kiểu
Ghế bành 2 màu chấm bi - màu đỏ
20%
Ghế cao kim cương

Ghế cao kim cương

44.000 đ
55.100 đ
18%
Tủ 3 ngăn - Doraemon

Tủ 3 ngăn - Doraemon

700.000 đ
850.000 đ
16%
Tủ 5 ngăn - Koala

Tủ 5 ngăn - Koala

1.050.000 đ
1.250.000 đ
19%
Tủ 4 ngăn - Koala

Tủ 4 ngăn - Koala

850.000 đ
1.050.000 đ
18%
Tủ 3 ngăn - Koala

Tủ 3 ngăn - Koala

700.000 đ
850.000 đ
16%
Tủ 5 ngăn - Địa Lan

Tủ 5 ngăn - Địa Lan

1.050.000 đ
1.250.000 đ
19%
Tủ 4 ngăn - Địa Lan

Tủ 4 ngăn - Địa Lan

850.000 đ
1.050.000 đ
18%
Tủ 3 ngăn - Địa Lan

Tủ 3 ngăn - Địa Lan

700.000 đ
850.000 đ
11%
Tủ 5 ngăn - Đại Dương

Tủ 5 ngăn - Đại Dương

1.300.000 đ
1.455.000 đ
14%
Tủ 4 ngăn - Đại Dương

Tủ 4 ngăn - Đại Dương

1.050.000 đ
1.215.000 đ
11%
Tủ 3 ngăn - Đại Dương

Tủ 3 ngăn - Đại Dương

900.000 đ
1.012.000 đ
11%
Tủ 3 ngăn - Lâu Đài Cổ Tích

Tủ 3 ngăn - Lâu Đài Cổ Tích

900.000 đ
1.012.000 đ
11%
Tủ 5 ngăn - Lâu Đài Tuyết

Tủ 5 ngăn - Lâu Đài Tuyết

1.300.000 đ
1.455.000 đ
14%
Tủ 4 ngăn - Lâu Đài Tuyết

Tủ 4 ngăn - Lâu Đài Tuyết

1.050.000 đ
1.215.000 đ
11%
Tủ 3 ngăn - Lâu Đài Tuyết

Tủ 3 ngăn - Lâu Đài Tuyết

900.000 đ
1.012.000 đ
11%
Tủ 5 ngăn - Hoa Đồng Tiền

Tủ 5 ngăn - Hoa Đồng Tiền

1.300.000 đ
1.455.000 đ
14%
Tủ 4 ngăn - Hoa Đồng Tiền

Tủ 4 ngăn - Hoa Đồng Tiền

1.050.000 đ
1.215.000 đ
11%
Tủ 3 ngăn - Hoa Đồng Tiền

Tủ 3 ngăn - Hoa Đồng Tiền

900.000 đ
1.012.000 đ
11%
Tủ 5 ngăn - Hoa Mẫu Đơn

Tủ 5 ngăn - Hoa Mẫu Đơn

1.300.000 đ
1.455.000 đ
Sóng hở 1T9

Sóng hở 1T9

66.000 đ
Sóng bít 1T5 - Dương
Sóng bít 1T0 - Vàng
Sóng bít 1T0 - Lá
Sóng bít 1T0 - Đỏ
Sóng hở 1T5 - Dương
Sóng hở 1T0 - Vàng
Sóng hở 1T0 - Lá
Sóng hở 1T0 - Đỏ
Sóng nhựa 26 bánh xe
Sóng 8 bánh xe

Sóng 8 bánh xe

429.000 đ
sóng nhựa 5 bánh xe
Sóng quai sắt

Sóng quai sắt

130.000 đ
Sóng bít 3T9

Sóng bít 3T9

150.000 đ
Sóng bít 3T1

Sóng bít 3T1

138.000 đ
Sóng bít 2T5

Sóng bít 2T5

130.000 đ
Sóng bít 1T9

Sóng bít 1T9

88.000 đ
Sóng hở 3T9

Sóng hở 3T9

130.000 đ
Sóng hở 3T1

Sóng hở 3T1

115.000 đ
Sóng hở 2T5

Sóng hở 2T5

80.000 đ
Kệ dụng cụ A12
Kệ dụng cụ  A11
Kệ dụng cụ A10
Sóng bít 5 bánh xe
Sóng bít 2T2

Sóng bít 2T2

94.000 đ
Hộp nhựa KPT01

Hộp nhựa KPT01

55.000 đ
Sóng cá

Sóng cá

43.000 đ
Sóng nhựa hở HS031
Sóng hở HS013

Sóng hở HS013

147.000 đ
Sóng hở HS018

Sóng hở HS018

87.000 đ
Sóng hở HS020

Sóng hở HS020

91.000 đ
Kệ dụng cụ A13
Sóng đựng trái cây
Sóng nhựa 2 màu
Các mẫu sọt nhựa đựng trái cây
Rổ đựng cà chua có nắp
Sóng hở 3T9 đựng xoài
Sọt nhựa đựng trái cây

Nhân viên kinh doanh