Xô nhựa - Thùng tròn

Xô 4 lít

Xô 4 lít

12.000 đ
Xô 6 lít

Xô 6 lít

15.000 đ
Xô 8 lít

Xô 8 lít

20.000 đ
Xô 10 lít

Xô 10 lít

30.000 đ
Xô 12 lít

Xô 12 lít

40.000 đ
Xô 14 lít

Xô 14 lít

42.000 đ
Xô 16 lít

Xô 16 lít

45.000 đ
Xô 18 lít

Xô 18 lít

50.000 đ
Xô nhựa 20 lít
Thùng tròn 25 lít
Thùng tròn 35 lít
Thùng tròn 45 lít
Thùng tròn 60 lit
Thùng tròn 80 lít
Thùng tròn 110 lít
Thùng tròn 160 lít
Thùng tròn 220 lít