Thùng rác bệnh viện

THÙNG RÁC 60 LIT - TRẮNG
THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN XANH
THÙNG RÁC ĐAP CHÂN VÀNG
THÙNG PHÂN LOẠI RÁC Y TẾ 25 LIT
THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN Y TẾ
XE ĐẨY RÁC Y TẾ
THÙNG RÁC MÀU VÀNG
THÙNG RÁC MÀU ĐEN
THÙNG RÁC MÀU TRẮNG
XE GOM RÁC 660LIT - 3 BÁNH
THÙNG RÁC NẮP LẬT 60L-NÂU
THÙNG RÁC NẮP LẬT 60L-XÁM
THÙNG RÁC NẮP LẤT 60L-XANH
THÙNG RÁC NẮP LẬT 30L
THÙNG RÁC 60L-ĐỎ
THÙNG RÁC NẮP LẬT 20L
THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN LỚN
THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN LỚN
THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN TRUNG
THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN NHỎ
1
 
2
 
3