Sản Phẩm

Rổ nhựa có nắp màu đen
Rổ đựng cà chua
Các mẫu sọt nhựa đựng trái cây
Hộp đựng kim tiêm 6.8 lít
Hộp đựng kim tiêm 1.5 lít
Hộp đựng kim tiêm 3 lít
Hộp đựng kim tiêm 5 lít
Hộp đựng vật sắc nhọn 4 lít
Hộp đựng vật sắc nhọn 6 lít
Hộp đựng kim tiêm 4.6L
Hộp đựng vật sắc nhọn 5 lít
Hộp đựng kim tiêm 7L
Thùng đựng kim tiêm 23 lít
Sóng bít 8 bánh xe
Cần xé đan lớn
Cần xé đan trung
Cần xé đan nhỏ
Cần xé cồ

Cần xé cồ

Liên hệ
Cần xé đại

Cần xé đại

Liên hệ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>