Sản Phẩm

Túi đựng rác bệnh viện
Thùng phân loại rác 2 ngăn Eco
Sọt nhựa vuông nhỏ
Sọt nhựa vuông trung
Sọt nhựa vuông lớn
Sọt nhựa vuông đại
Sọt tròn HT

Sọt tròn HT

31.000 đ
Sọt rác quai trung
Sọt rác quai lớn
Sọt rác cao

Sọt rác cao

41.000 đ
Sọt rác đại

Sọt rác đại

50.000 đ
Rổ nhựa có nắp màu đen
Rổ đựng cà chua
Các mẫu sọt nhựa đựng trái cây
Hộp đựng kim tiêm 6.8 lít
Hộp đựng kim tiêm 1.5 lít
Hộp đựng kim tiêm 3 lít
Hộp đựng kim tiêm 5 lít
Hộp đựng vật sắc nhọn 4 lít
Hộp đựng vật sắc nhọn 6 lít
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>