Bục phát biểu -E010
-Kích thước sản phẩm : 470x470x1100mm
-Hàng nhập khẩu mới 100%