Bục phát biểu -E011
-Kích thước sản phẩm :470x470x1170mm
-Hàng nhập khẩu mới 100%