Bảng chỉ dẫn A1 - A2 - A3 - A4
-Kích thước A1 : 510x630mm
-Kích thước A2 : 400x510mm
-Kích thước A3: 350x450mm
-Kích thước A4 : 300x400mm
-Chất liệu : Inox 201
-Hàng nhập khẩu mới 100%