Bục phát biểu -E016
-Kích thước sản phẩm : 590x430x1170mm
-Hàng nhập khẩu mới 100%