Bục phát biểu -E008
-Kích thước sản phẩm : 680x350x1130mm
-Hàng nhập khẩu mới 100%