Thùng rác inox

THÙNG RÁC GIẢ GỖ TRÒN
THÙNG RÁC GIẢ GỖ VUÔNG
THÙNG RÁC INOX LẬT VUÔNG
THÙNG RÁC 2 NGĂN THÉP
THÙNG RÁC INOX 2 NGĂN
THÙNG RÁC GIẢ GỖ VUÔNG
1
 
2