Sản Phẩm

Thùng rác công viên
Thùng rác inox cong
Thùng rác inox nắp lật nghiêng
Thùng rác treo tường bán nguyệt
Thùng rác inox âm tường
Thùng rác ionx tròn
Thùng rác văn phòng 10 lít viền nhựa
Thùng rác văn phòng
Thùng đá thái lan 130 lít
Sọt tròn đan nhỏ
Sọt rác tròn đan lớn
Sọt tròn đan đại
Sọt rác oval cồ
Sọt rác oval đại
Sọt rác oval trung
Sọt rác oval nhí
Sọt tròn trung

Sọt tròn trung

27.300 đ
Sọt tròn nhỏ

Sọt tròn nhỏ

16.000 đ
Sọt tròn nhí

Sọt tròn nhí

10.500 đ
Sọt tròn mini
Sọt quai nhỏ

Sọt quai nhỏ

18.000 đ
Sọt vuông đại
Sọt vuông lớn
Sọt vuông trung

Sọt vuông trung

50.000 đ
Sọt vuông nhỏ

Sọt vuông nhỏ

34.000 đ
Sọt vuông nhí

Sọt vuông nhí

28.000 đ
Thùng đá 1500 lít
Thùng đá 900 lít
Thùng đá 400 lít
Thùng đá 600 lít dùng cho xe nâng
Thùng rác Oval 3 lít
Thùng rác gia đình Oval 8 lít
Thùng rác gia đình Oval 13 lít
Thùng rác gia đình Oval 21 lít
Thùng rác đạp chân 80 lít
Thùng rác đạp chân 50 lít
Thùng rác đạp chân 87 lít
Thùng rác đạp chân 68 lít
Thùng rác đạp chân 45 lít
Thùng rác đạp chân 30 lít
<   6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
>