Thùng rác nhựa

Thùng rác đạp chân 50 lít
Thùng rác đạp chân 87 lít
Thùng rác đạp chân 68 lít
Thùng rác đạp chân 45 lít
Thùng rác đạp chân 30 lít
Thùng phân loại rác bộ 3
Thùng phân loại rác bộ 2
Thùng phân loại rác 60 lít
Thùng rác 160 lít
Thùng rác nắp lật 60 lít
Thùng rác nhựa 60 lít
Thùng rác đạp chân 15 lít
Thùng rác đạp chân 15 lít
Thùng rác đạp chân 20 lít
Thùng rác y tế

Thùng rác y tế

Liên hệ
Xe gom rác 1100 lít
Xe gom rác 660 lít
Thùng rác 95 lít

Thùng rác 95 lít

Liên hệ
Thùng rác 60 lít nắp lật
Thùng rác 22 lít nắp lật
1
 
2
 
3
 
4