Thùng rác bệnh viện

THÙNG RÁC 120L-ĐỎ
THÙNG RÁC 120L-XANH
THÙNG RÁC NHỰA KHÔNG NẮP
1
 
2
 
3