Thùng rác bệnh viện

THÙNG RÁC ĐÔI 40 LIT
THÙNG RÁC 240L-ĐẠP CHÂN
THÙNG RÁC 120L-ĐẠP CHÂN
THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN 2 NGĂN 40 LIT
THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN 20L
THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN NHỎ
THÙNG RÁC 240L-ĐỎ
THÙNG RÁC 60L-VÀNG
XE ĐẨY RÁC 660L-CAM
THÙNG RÁC 60L-CAM

THÙNG RÁC 60L-CAM

Liên hệ
THÙNG RÁC 60L

THÙNG RÁC 60L

Liên hệ
THÙNG RÁC NẮP LẬT 45L
THÙNG RÁC 3 NGĂN

THÙNG RÁC 3 NGĂN

Liên hệ
THÙNG RÁC 2 NGĂN 40L
BỘ THÙNG RÁC 2 NGĂN
BỘ THÙNG RÁC 4 NGĂN
BỘ THÙNG RÁC 3 NGĂN
THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN 120L-ĐEN
THÙNG RÁC 120L- MÀU VÀNG
THÙNG RÁC 120L-DƯƠNG
1
 
2
 
3