Lồng sắt - lồng thép có móc treo 
- Chất liệu: Sắt
- Công dụng: Dùng để trữ hàng trong kho và di chuyển hàng dễ dàng hơn.
-  Hướng dẫn sử dụng: Sử thang máy, cần cẩu, có thể chất cao 3 tầng, hiệu quả chất hàng gọn gàng..