Các loại sọt nhựa đựng trái cây sử dụng nhiều nhất hiện nay

Rổ đựng trái cây lớn  có tay cầm hai bên được sử dụng đựng sầu riêng , mãng cầu

Cần xé đan lớn  
-Kích thước ngoài : Ø710/645 x 764mm

Cần xé đan trung 
-Kích thước ngoài : Ø675 / 543 x 702mm

Cần xé đan nhỏ 
-Kích thước ngoài : Ø550/480 x 607mm

Sóng nhựa đựng trái cây  – cần xé đựng cam , bưởi, cóc , ổi, xoài…

Cần xé cồ 
-Kích thước ngoài : Ø562 x 390mm

Cần xé lớn 
-Kích thước ngoài : Ø530 x 380mm

Cần xé trung
-Kích thước ngoài : Ø470 x 270mm

Cần xé nhỏ 
-Kích thước ngoài : Ø410 x 220mm

Sóng nhựa có nắp đóng trái cây xuất khẩu

Sóng đựng trái cây có nắp 3T1
-Kích thước ngoài : 508 x 398 x 310mm

Sóng đựng trái cây có nắp 2T8 
-Kích thước ngoài : 457 x 370 x 280mm

Sóng đựng trái cây có nắp - HS043
-Kích thước ngoài : 606 x 403 x 403mm (+/-2%)

Rổ nhựa có nắp màu đen 
- Kích thước : 600 x 423 x 262mm

Sọt nhựa đen đựng hoa quả 
- Kích thước : 370 x 510 x 270mm

Rổ nhựa đựng ớt – 7kg

-Kích thước : 480 x 350 x 130mm

Rổ đựng ớt 10kg

-Kích thước : 480 x 345 x 210mm

Rổ đựng vải có nắp đậy – 5kg

-Kích thước : 410 x 350 x 105mm

Rổ đựng sầu riêng

-Kích thước : 465 x 375 x 230 mm

Rổ nhựa đựng thăng long, bơ….  có quai sắt có thể chồng lên nhau mà không làm ảnh hưởng tới sản phẩm

-Kích thước : 770 x 460 x 320mm