Tủ nhựa - Ghế nhựa

Tủ nhựa 5 ngăn - Gấu túi
Tủ nhựa 3 tầng - Cá heo
Tủ nhựa 5 tầng - Hoa đồng tiền
Tủ nhựa 3 tầng- Hoa  đồng tiền
Tủ nhựa 3 tầng - Vương quốc cổ tích
Tủ nhựa 3 tầng - Bạch tuyết
Tủ nhựa 3 tầng - Nàng tiên cá
Tủ nhựa 3 tầng - Địa lan
Tủ nhựa 3 tầng - Doraemon
Tủ nhựa 3 tầng - Thuỷ cung
Tủ nhựa 3 tầng - Muôn thú
Tủ nhựa 3 tầng - Lâu đài cổ tích
Tủ nhựa 3 tầng - Chợ bến thành
Tủ nhựa 3 tầng - Gấu
Tủ nhựa 3 tầng - Ánh hồng
Tủ nhựa 4 tầng - Gấu
Tủ nhựa 4 tầng - Mùa xuân
Tủ nhựa 4 tầng - Muôn thú
Tủ nhựa 4 tầng - Thuỷ cung
Tủ nhựa 5 tầng - Chợ Bến Thành
1
 
2
 
3