TỦ NHỰA 5 TẦNG  - ABC
-Kích thước ngoài 
   DÀI : 700mm
   RỘNG : 480mm
   CAO : 1340mm
- Nguyên liệu : Nhựa PP chính phẩm