TỦ NHỰA 3 TẦNG - VƯƠNG QUỐC CỔ TÍCH 
-Kích thước ngoài 
   DÀI : 700mm
   RỘNG : 480mm
   CAO : 840mm
- Nguyên liệu : Nhựa PP chính phẩm