Thùng rác

THÙNG RÁC 120L-DƯƠNG
THÙNG RÁC 120L-ĐỎ
THÙNG RÁC 120L-XANH
Xe gom rác đẩy tay bằng tôn 400L
XE GOM RÁC TÔN 500 LIT
THÙNG RÁC NHỰA KHÔNG NẮP
THÙNG RÁC TREO ĐÔI
<   6