Thùng rác

Túi đựng rác bệnh viện
Thùng phân loại rác 2 ngăn Eco
Sọt nhựa vuông nhỏ
Sọt nhựa vuông trung
Sọt nhựa vuông lớn
Sọt nhựa vuông đại
Sọt tròn HT

Sọt tròn HT

31.000 đ
Sọt rác quai trung
Sọt rác quai lớn
Sọt rác cao

Sọt rác cao

41.000 đ
Sọt rác đại

Sọt rác đại

50.000 đ
Hộp đựng kim tiêm 6.8 lít
Hộp đựng kim tiêm 1.5 lít
Hộp đựng kim tiêm 3 lít
Hộp đựng kim tiêm 5 lít
Hộp đựng vật sắc nhọn 4 lít
Hộp đựng vật sắc nhọn 6 lít
Hộp đựng kim tiêm 4.6L
Hộp đựng vật sắc nhọn 5 lít
Hộp đựng kim tiêm 7L
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>