Thùng rác y tế

Hộp đựng kim tiêm 6.8 lít
Hộp đựng kim tiêm 1.5 lít
Hộp đựng kim tiêm 3 lít
Hộp đựng kim tiêm 5 lít
Hộp đựng vật sắc nhọn 4 lít
Hộp đựng vật sắc nhọn 6 lít
Hộp đựng kim tiêm 4.6L
Hộp đựng vật sắc nhọn 5 lít
Hộp đựng kim tiêm 7L
Thùng đựng kim tiêm 23 lít
Thùng rác 240 lít màu vàng
Thùng rác đạp chân 60 lít màu xanh
Thùng rác đạp chân 60 lít màu đen
Thùng rác gia đình Oval 13 lít
Thùng rác gia đình Oval 21 lít
Thùng rác đạp chân 80 lít
Thùng rác đạp chân 50 lít
Thùng rác đạp chân 87 lít
Thùng rác đạp chân 68 lít
Thùng rác đạp chân 45 lít
1
 
2