Thùng rác y tế

Thùng rác 240 lít màu vàng
Thùng rác đạp chân 60 lít màu xanh
Thùng rác đạp chân 60 lít màu đen
Thùng rác gia đình Oval 13 lít
Thùng rác gia đình Oval 21 lít
Thùng rác đạp chân 80 lít
Thùng rác đạp chân 50 lít
Thùng rác đạp chân 87 lít
Thùng rác đạp chân 68 lít
Thùng rác đạp chân 45 lít
Thùng rác đạp chân 30 lít
Thùng phân loại rác bộ 3
Thùng phân loại rác bộ 2
Thùng rác nắp lật 60 lít
Thùng rác đạp chân 15 lít
Thùng rác đạp chân 15 lít
Thùng rác đạp chân 20 lít
Thùng rác y tế

Thùng rác y tế

Liên hệ
Thùng rác 60 lít nắp lật
Thùng rác 22 lít nắp lật
1
 
2