THÙNG RÁC MÀU VÀNG 
Thùng rác màu vàng dùng đựng rác thải nguy hại trong y tế , bệnh viện 
Thùng rác màu vàng bao gồm các mẫu và dung tích 
Thùng rác màu vàng loại nhỏ đạp chân : 10 lit , 15 lit , 20lit, 25 lit , 30 lit
Thùng rác màu vàng có bánh xe : 60 lit, 90 lit, 120 lit,240 lit,660lit,1100 lit