Thùng rác công cộng

Thùng rác 160 lít
Thùng rác nắp lật 60 lít
Thùng rác nhựa 60 lít
Xe gom rác 1100 lít
Xe gom rác 660 lít
Thùng rác 95 lít

Thùng rác 95 lít

Liên hệ
Thùng rác nhựa 240 lít
Thùng rác Eco bộ 2
Thùng rác đạp chân 240 lít
Thùng rác đạp chân 120 lít
Thùng rác 360 lít
Thùng rác 240 lit nắp hở
Thùng rác 240 lít không gân
Thùng rác 150 lít
Thùng rác 90 lít nắp kín
Thùng rác 3 ngăn nắp lật
Thùng rác Eco bộ 4
Thùng rác 120 lit - Gân
1
 
2