Thùng rác công cộng

Thùng rác 120L màu xám
Thùng rác 240 lít màu vàng
Thùng rác 240 lít màu đỏ
Thùng rác 120 lít
Thùng rác 120 lít màu nâu
Thùng rác 120 lít màu dương
Thùng rác đạp chân 60 lít màu xanh
Thùng rác đạp chân 60 lít màu dương
Thùng rác đạp chân 60 lít màu cam
Thùng rác đạp chân 60 lít màu đen
Thùng rác đạp chân 80 lít
Thùng rác đạp chân 100 lit màu xanh
Thùng rác đạp chân 100 lít
Thùng rác đạp chân 120 lit xanh
Thùng rác đạp chân 120 lít màu dương
Thùng rác đạp chân 120 lit màu đỏ
Thùng phân loại rác bộ 3
Thùng phân loại rác bộ 2
Thùng phân loại rác 60 lít
1
 
2