Thùng rác công cộng

THÙNG RÁC 60 LIT - TRẮNG
THÙNG RÁC TREO CHÂN SẮT
THÙNG RÁC TREO 55LIT
XE GOM RÁC 660 LIT - 3 BÁNH
XE GOM RÁC 660LIT- 4 BÁNH
XE ĐẨY RÁC 1000LIT
XE GOM RÁC 660LIT - 3 BÁNH
THÙNG RÁC COMPOSITE 120L
THÙNG RÁC COMPOSITE 240 LIT
THÙNG RÁC CHIM CÁNH CỤT
THÙNG RÁC 3 NGĂN - NHỎ
THÙNG RÁC 3 NGĂN - THÉP
THÙNG RÁC CON VOI

THÙNG RÁC CON VOI

Liên hệ
THÙNG RÁC CHUỘT MICKEY
THÙNG RÁC CÁ HEO

THÙNG RÁC CÁ HEO

Liên hệ
THÙNG RÁC CÁ CHÉP
THÙNG RÁC GẤU TRÚC
THÙNG RÁC NẮP LẬT 90LIT
THÙNG RÁC 3 NGĂN

THÙNG RÁC 3 NGĂN

Liên hệ
THÙNG RÁC TREO ĐÔI
1
 
2
 
3