Thùng rác công cộng

Thùng rác nhựa 60 lít
Thùng rác 120 lit

Thùng rác 120 lit

500.000 đ
Thùng rác 90 lít nắp kín
Thùng rác 150 lít
Thùng rác 240 lít
Thùng rác 240 lit nắp hở
Thùng rác 360 lít

Thùng rác 360 lít

1.300.000 đ
Xe gom rác 660 lít

Xe gom rác 660 lít

3.200.000 đ
Xe gom rác 1100 lít

Xe gom rác 1100 lít

4.100.000 đ
Thùng rác 160 lít
Thùng rác đạp chân 120 lít
Thùng rác đạp chân 240 lít
Thùng rác nhựa 240 lít
Thùng rác đạp chân 120 lit màu đỏ
Thùng rác đạp chân 120 lít màu dương
Thùng rác đạp chân 120 lit xanh
Thùng rác đạp chân 100 lít
Thùng rác đạp chân 100 lit màu xanh
Thùng rác đạp chân 80 lít
Thùng rác đạp chân 60 lít màu đen
Thùng rác 120 lít
Thùng rác đạp chân 60 lít màu cam
Thùng rác đạp chân 60 lít màu dương
Thùng rác đạp chân 60 lít màu xanh
Thùng rác 120 lít màu dương
Thùng rác 120 lít màu nâu
Thùng rác 240 lít màu đỏ
Thùng rác 240 lít màu vàng
Thùng rác 120L màu xám
Thùng rác nắp lật 60 lít
Thùng phân loại rác 60 lít
Thùng phân loại rác bộ 2
Thùng phân loại rác bộ 3
Thùng rác 95 lít

Thùng rác 95 lít

Liên hệ
Thùng rác Eco bộ 2
Thùng rác 3 ngăn nắp lật
Thùng rác Eco bộ 4