Thùng phi - Can nhựa

THÙNG TRÒN 35 LIT

THÙNG TRÒN 35 LIT

Liên hệ
THÙNG GẠO 45 LIT

THÙNG GẠO 45 LIT

Liên hệ
THÙNG GẠO 60 LIT

THÙNG GẠO 60 LIT

Liên hệ
THÙNG GẠO 80 LIT

THÙNG GẠO 80 LIT

Liên hệ
THÙNG GẠO 110 LIT
THÙNG GẠO 160 LIT
THÙNG GẠO 220 LIT
CAN 18 LIT - CAO

CAN 18 LIT - CAO

Liên hệ
CAN 18 LIT

CAN 18 LIT

Liên hệ
CAN VUÔNG 20 LIT

CAN VUÔNG 20 LIT

Liên hệ
CAN TRÒN 25 LIT

CAN TRÒN 25 LIT

Liên hệ
CAN TRÒN 25 LIT

CAN TRÒN 25 LIT

Liên hệ
CAN VUÔNG 22 LIT

CAN VUÔNG 22 LIT

Liên hệ
CAN DẸP 30 LIT

CAN DẸP 30 LIT

Liên hệ
CAN TRÒN 30 LIT

CAN TRÒN 30 LIT

Liên hệ
CAN 30 LIT

CAN 30 LIT

Liên hệ
CAN NHỰA 30LIT

CAN NHỰA 30LIT

Liên hệ
PHUY NHỰA 120L

PHUY NHỰA 120L

Liên hệ
PHUY NHỰA 150L

PHUY NHỰA 150L

Liên hệ
PHUY NHỰA 200L-NẮP NHỎ
1
 
2
 
3