Thùng giữ lạnh

THÙNG ĐÁ THAILAND 100 LIT
THÙNG ĐÁ THAILAND 150 LIT
THÙNG ĐÁ MŨI NEO 150 LIT
THÙNG ĐÁ 200 LIT

THÙNG ĐÁ 200 LIT

Liên hệ
THÙNG ĐÁ HOA SEN 200 LIT
THÙNG ĐÁ THAILAND 300 LIT
THÙNG ĐÁ 600 LIT

THÙNG ĐÁ 600 LIT

Liên hệ
THÙNG ĐÁ 450 LIT

THÙNG ĐÁ 450 LIT

Liên hệ
THÙNG GIỮ LẠNH 800L
THÙNG ĐÁ MŨI NEO - 1300 LIT
THÙNG ĐÁ THAILAND
THÙNG LẠNH HOA SEN - 1200 LIT
THÙNG ĐÁ HOA SEN

THÙNG ĐÁ HOA SEN

Liên hệ