Rổ nhựa có nắp màu đen
- Kích thước  loại lớn : 600 x 423 x 262mm


Sọt nhựa đen đựng hoa quả
- Kích thước loại nhỏ : 370 x 510 x 270mm