Phuy nhựa - Can nhựa

Thùng gạo 25 lít
Thùng gạo 35 lít
Thùng gạo 45 lít
Thùng gạo 60 lit

Thùng gạo 60 lit

Liên hệ
Thùng gạo 80 lít
Thùng gạo 110 lít
Thùng gạo 160 lít
Thùng gạo 220 lít
Can nhựa 18 lít

Can nhựa 18 lít

Liên hệ
can nhựa 18 lít

can nhựa 18 lít

Liên hệ
Can vuông 20 lít

Can vuông 20 lít

Liên hệ
Can tròn 25 lít

Can tròn 25 lít

Liên hệ
Can tròn 25 lít

Can tròn 25 lít

Liên hệ
Can vuông 22 lít

Can vuông 22 lít

Liên hệ
Can dẹp 30 lít

Can dẹp 30 lít

Liên hệ
Can tròn 30 lít

Can tròn 30 lít

Liên hệ
Can bầu 30 lít

Can bầu 30 lít

Liên hệ
Can vuông 30 lít

Can vuông 30 lít

Liên hệ
Phuy nhựa 120 lít
Phuy nhựa 150 lít
1
 
2
 
3