Phuy nhựa - Can nhựa

Thùng nhựa tròn 3000 lít
Tank nhựa 1000 lít
Thùng phi nhựa 50 lít
Thùng chữ nhật 2 lớp
Thùng nhựa tròn 2 lớp
Thùng chữ nhật 100 lít
Thùng chữ nhật 200 lít
Thùng chữ nhật 300 lít
Thùng chữ nhật 500 lit
Thùng chữ nhật 750 lít
Thùng chữ nhật 1000 lít
Thùng chữ nhật 1100 lít
Thùng chữ nhật 2000 lít
Thùng nhựa tròn 250 lít
Thùng nhựa tròn 350 lít
Thùng nhựa tròn 500 lít
Thùng nhựa tròn 750 lít
Thùng nhựa tròn 1000 lít
Thùng nhựa tròn 1500 lít
Thùng nhựa tròn 2000 lít
Can nhựa 18 lít

Can nhựa 18 lít

Liên hệ
can nhựa 18 lít

can nhựa 18 lít

Liên hệ
Can vuông 20 lít

Can vuông 20 lít

Liên hệ
Can tròn 25 lít

Can tròn 25 lít

Liên hệ
Can tròn 25 lít

Can tròn 25 lít

Liên hệ
Can vuông 22 lít

Can vuông 22 lít

Liên hệ
Can dẹp 30 lít

Can dẹp 30 lít

Liên hệ
Can tròn 30 lít

Can tròn 30 lít

Liên hệ
Can bầu 30 lít

Can bầu 30 lít

Liên hệ
Can vuông 30 lít

Can vuông 30 lít

Liên hệ
Phuy nhựa 120 lít
Phuy nhựa 150 lít
Phuy nhựa 200 lít
Phuy nhựa 200 lít
Phuy nhựa 200 lít đai sắt
Thùng nhựa IBC 1000 lít