Ghế nhựa - Bàn nhựa

Ghế bành 2 màu sọc
Ghế dựa nhỏ
Ghế dựa lớn 4 sọc
Ghế dựa 2 màu Alpha
Ghế dựa 5 sọc
Ghế dựa 7 sọc
Ghế dựa kiểu

Ghế dựa kiểu

85.000 đ
Ghế dựa 2 màu Apple
Ghế dựa đại Vita
Ghế dựa Galaxy

Ghế dựa Galaxy

105.000 đ
Ghế cao kiểu

Ghế cao kiểu

55.000 đ
Ghế cao F5

Ghế cao F5

42.000 đ
Ghế cao kim cương
Ghế cao bông

Ghế cao bông

45.000 đ
Ghế cao lưới

Ghế cao lưới

45.000 đ
Ghế cao sọc

Ghế cao sọc

41.000 đ
Ghế bành Cafe

Ghế bành Cafe

230.000 đ
Ghế bành đại cafe
Ghế cao đại kim cương
Ghế cao đại

Ghế cao đại

51.000 đ
1
 
2
 
3