Ghế nhựa - Bàn nhựa

12%
Bàn chữ nhật

Bàn chữ nhật

95.000 đ
108.000 đ
13%
Bàn đan mây chân nhựa

Bàn đan mây chân nhựa

385.000 đ
445.000 đ
16%
Bàn đan mây chân Inox

Bàn đan mây chân Inox

470.000 đ
557.000 đ
16%
Bàn đan mây chân sắt

Bàn đan mây chân sắt

470.000 đ
557.000 đ
8%
Ghế thẻ mini

Ghế thẻ mini

11.000 đ
12.000 đ
5%
Ghế thẻ nhỏ 4 sọc

Ghế thẻ nhỏ 4 sọc

18.000 đ
19.000 đ
6%
Ghế thẻ bi trung

Ghế thẻ bi trung

17.000 đ
18.000 đ
6%
Ghế thẻ Oval

Ghế thẻ Oval

16.000 đ
17.000 đ
5%
Ghế ốc tròn

Ghế ốc tròn

19.000 đ
20.000 đ
5%
Ghế ốc vuông

Ghế ốc vuông

18.000 đ
19.000 đ
4%
Ghế lùn vuông

Ghế lùn vuông

24.000 đ
25.000 đ
5%
Ghế lùn bông

Ghế lùn bông

23.000 đ
24.100 đ
5%
Ghế lùn kiểu

Ghế lùn kiểu

23.000 đ
24.100 đ
5%
Ghế lùn bướm

Ghế lùn bướm

22.000 đ
23.100 đ
7%
Ghế lùn kim cương

Ghế lùn kim cương

22.000 đ
23.600 đ
9%
Ghế bành lưới

Ghế bành lưới

85.000 đ
93.000 đ
9%
Ghế bành bông

Ghế bành bông

85.000 đ
93.000 đ
11%
Ghế bành xoay

Ghế bành xoay

82.000 đ
92.000 đ
13%
Ghế bành 2 màu kiểu

Ghế bành 2 màu kiểu

92.000 đ
106.000 đ
13%
Ghế bành 2 màu chấm bi

Ghế bành 2 màu chấm bi

92.000 đ
106.000 đ
1
 
2
 
3