Phuy nhựa - Can nhựa

Phuy nhựa 200 lít
Phuy nhựa 200 lít
Phuy nhựa 200 lít đai sắt
Thùng nhựa IBC 1000 lít
1
 
2
 
3